ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE

Tyto zásady používání souborů cookie se vztahují na webové stránky (platformy) provozované společností Allegro Retail a.s., IČO: 262 04 967, se sídlem U garáží 1611/1, 170 00 Praha 7. V Zásadách používání souborů cookie najdete mimo jiné tyto informace:

 • jaké technologie na našich webových stránkách používáme;

 • jaké údaje zpracováváme;

 • ja a pro jaké účely údaje zpracováváme;

 • komu a kam uvedené údaje zasíláme.

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem, tj. subjektem, který rozhoduje o tom, jak budou vaše osobní údaje zpracovávány na webových stránkách a v mobilních aplikacích zveřejněných společností Allegro Retail a.s., je společnost Allegro Retail a.s., se sídlem v Praze na ulici U garáží 1611/1 170 00 Praha (dále jen „My“, „Allegro Retail“).

Zajišťujeme, aby byla zachována všechna Vaše práva podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), tj. právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, právo na přístup, opravu, přenos a výmaz Vašich údajů, právo na omezení zpracování vašich údajů a právo na kopii uchovávaných údajů.
Chcete-li získat informace nebo uplatnit svá práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, kontaktujte nás, nejlépe prostřednictvím e-mailové adresy: dpo@mallgroup.com (stránky Mall.cz a CZC.cz), dpo@wedo.cz (stránky WE|DO)  nebo korespondenčně na adresu: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Allegro Retail a.s., U garáží 1611/1 170 00 Praha.

Kliknutím na odkazy uvedené na našich webových stránkách nebo v našich mobilních aplikacích můžete být přesměrováni na webové stránky nebo weby, které spravují subjekty na nás nezávislé. V takovém případě zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s pravidly stanovenými těmito subjekty, přičemž tato pravidla jsou uvedena například v zásadách ochrany osobních údajů platných pro služby nebo aplikace dostupné na externích webových stránkách nebo webech.

Pokud nerozumíte otázkám souvisejícím s fungováním souborů cookie nebo podobných technologií nebo pokud jste mladší 16 let, neudělujte souhlas s jejich používáním.

Jaké technologie se používají na našich webových stránkách a v mobilních aplikacích?

Naše webové stránky a mobilní aplikace používají soubory cookie nebo jiné technologie a nástroje, jako jsou např. pixely, SDK, soubory v místním úložišti (local storage files), značky, digital fingerprint (souhrnně označované jako „soubory cookies“).

Co jsou to soubory cookie?

Soubory cookie se rozumí počítačová data uložená v koncových zařízeních uživatele (např. v počítači, telefonu nebo tabletu) a přenášená webovými stránkami a mobilními aplikacemi. Tyto soubory cookie umožňují webové stránce rozpoznat zařízení uživatele a správně zobrazit webové stránky, včetně přizpůsobení webových stránek individuálním preferencím uživatele. Umožňují také, aby se webové stránky zobrazovaly v jazyce uživatele, který si tyto soubory cookie „pamatují“, a aby se používala další nastavení webových stránek zvolená uživatelem. Soubory cookie obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu, po kterou jsou uloženy v koncovém zařízení, a individuální identifikátor. V závislosti na webové stránce nebo zařízení, jež používáte, se může typ a počet zpracovávaných souborů cookie lišit. Abychom mohli zobrazovat reklamy, provádět analýzy a usnadnit Vám využívání našich funkcionalit, můžeme ve službách, kde soubory cookie nemusí fungovat (např. v mobilních aplikacích), používat technologie, které fungují podobně jako soubory cookie.

Modelový postup a instalace a provozu souborů cookie?

První návštěva webové stránky.

Když se připojíte k serveru, server po případném udělení příslušných souhlasů, pokud jsou vyžadovány, uloží do Vašeho koncového zařízení (např. počítače, telefonu nebo tabletu) soubor cookie, v němž jsou uloženy informace týkající se např. jazyka, který si přejete na webové stránce používat.

Další návštěva webové stránky.

Při příští návštěvě webové stránky server přečte informace obsažené v souboru cookie ve Vašem zařízení, takže se například webová stránka okamžitě zobrazí v jazyce, který jste si předtím vybrali.

K jakým účelům soubory cookie používáme?

 • abychom zajistili bezpečnost a zabránili zneužití (včetně zabránění neoprávněnému přístupu);

 • abychom přizpůsobili obsah webových stránek preferencím uživatele a jeho koncovému zařízení a optimalizovali používání webových stránek;

 • abychom zabránili web crawlerům (internetovým botům) provádět určité akce na našich webových stránkách;

 • abychom usnadnili přihlášení k uživatelskému účtu, a to i prostřednictvím sociálních médií, a umožnili uživateli pohyb mezi podstránkami na webových stránkách, aniž by se musel na každé podstránce znovu přihlašovat;

 • k vytváření anonymních souhrnných statistik, které nám pomáhají pochopit, jak uživatelé používají webové stránky, abychom mohli zlepšit jejich strukturu a obsah;

 • abychom mohli zlepšovat webové stránky, včetně testování výkonu;

 • k identifikaci reklam, které jste si prohlíželi, a k zobrazování reklam na našich a externích webových stránkách, včetně těch nejrelevantnějších pro vaši aktivitu na webu.

Které Vaše údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat údaje o tom, jak používáte webovou stránku prostřednictvím svého počítače, telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, pomocí kterého na ni přistupujete. Některé z těchto údajů mohou ve spojení s dalšími údaji představovat osobní údaje. Prostřednictvím používaných internetových technologií můžeme zpracovávat například:

 • název webové stránky, ze které soubory cookie pocházejí, dobu jejich uložení v koncovém zařízení a jejich jedinečné číslo;

 • údaje o zařízení (např. typ/model zařízení, jedinečné identifikátory zařízení, MAC adresa, IP adresa, operační systém, verze operačního systému a nastavení zařízení, nastavený jazyk, rozlišení obrazovky, verze a typ prohlížeče);

 • události (např. čas použití webových stránek, poslední návštěva webových stránek, délka návštěvy na stránce, typ navštívených stránek a podstránek, krok, v kterém se uživatel nachází při nakupování);

 • údaje o poloze (např. IP adresa, údaje o Vaší poloze získané prostřednictvím různých technologií určování polohy);

 • další údaje: údaje o používání webu (např. zdroj přístupu, reklamní kampaň, ze které jste na stránku vstoupili, odkazy, na které jste klikli, které reklamy jste viděli a jaké souhlasy s bannery cookie jste udělili).

Předávání osobních údajů do třetích zemí mimo Evropský hospodářský prostor

Vaše osobní údaje mohou být předávány mimo Evropský hospodářský prostor. Společnost Allegro Retail vždy používá mechanismy k zajištění odpovídající úrovně ochrany, včetně použití standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí pro předávání osobních údajů zpracovatelům ve třetích zemích. Kopie těchto doložek lze získat od společnosti Allegro Retail na adrese: dpo@mallgroup.com.

Zpracováváme Vaše osobní údaje automaticky (včetně profilování) způsobem, který ovlivňuje Vaše práva?

V souvislosti s přístupem na naše webové stránky jsou údaje z koncového zařízení zpracovávány automatizovaně v souvislosti s jeho vyvoláním nebo aktivitou na webové stránce, abychom jako správce údajů mohli vyhodnotit určité faktory o Vás, a to pro účely, pro které používáme soubory cookie.

Jak dlouho se soubory cookie uchovávají ve Vašem koncovém zařízení?

Doba, na kterou se soubory cookie ukládají v koncovém zařízení, závisí na tom, zda se jedná o „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie.

Trvalé soubory cookie (persistent cookies) se po zavření prohlížeče nesmažou a zůstávají v zařízení po určitou dobu nebo bez data vypršení platnosti, v závislosti na nastavení webové stránky.

Relační soubory cookie (session cookies) se ukládají na dobu používání prohlížeče (doba trvání relace) a po zavření prohlížeče se vymažou.

Jaký je původ souborů cookie?

Vlastní soubory cookie (first-party cookies) jsou umístěny na webových stránkách přímo společností Allegro Retail.

Externí soubory cookie (third-party cookie) jsou umístěny na webových stránkách jinými subjekty než společností Allegro Retail.

Jaké soubory cookie používáme?

Technické soubory cookie - Jedná se o nezbytné cookies, bez kterých by nebylo možné stránky nebo požadované služby reálně provozovat. Zahrnují technicky nezbytné cookies, vč. zajišťujících IT bezpečnost, cookies pro ukládání zvolených nastavení (oblíbené stránky, zapamatování přihlášení), cookies nutné pro komunikaci (load balancing cookies), základní cookies pro fungování reklamy (omezení počtu zobrazených reklam), cookies pro dodržování podmínek přístupu na naše stránky a základní cookies pro možnost A/B testování alternativních řešení stránek.

Osobní údaje shromážděné pomocí nezbytných souborů cookie zpracováváme:

 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR (oprávněný zájem správce zajistit provoz webových stránek);

 • na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR (plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů).

Stránky společnosti Allegro Retail používají mimo jiné následující nezbytné soubory cookie:

Dodavatel

Název

Platnost

Používané soubory cookie

Allegro Retail

_cmuid

6 měsíců

1st party

Allegro Retail

gdpr-consent

1 rok

1st party

Allegro Retail

PHPSESSID

session

1st party

Allegro Retail

csrf_contao_csrf_token

session

1st party

Allegro Retail

topMessageClose

29 dni

1st party

Allegro Retail

_mgExp-0

3 měsíce

1st party

Allegro Retail

_mgExp-50

2 měsíce

1st party

Allegro Retail

_mgExp-53

2 měsíce

1st party

Allegro Retail

_mgExp-55

2 měsíce

1st party

Allegro Retail

_mgExp-59

2 měsíce

1st party

Allegro Retail

_mgPrivacy

session

1st party

Allegro Retail

_mgTests

3 měsíce

1st party

Allegro Retail

_mgTestsActive

3 měsíce

1st party

Allegro Retail

asid

1 měsíc

1st party

Allegro Retail

ede_rollout_cookie

1 den

1st party

Allegro Retail

gdpr_actual_path

session

1st party

Allegro Retail

gdpr_panel_viewed

session

1st party

Allegro Retail

opt_ver6

1 měsíc

1st party

Allegro Retail

mal_consent_gdpr_panel

3 roky

1st party

Allegro Retail

mal_consent_gdpr_personalization

3 roky

1st party

Allegro Retail

wdctx

1 měsíc

1st party

Allegro Retail

mal_consent_gdpr_remarketing

3 roky

1st party

Google

AEC

6 měsíců

1st party

Analytické a výkonnostní soubory cookie - Tyto soubory se používají k měření a analýze návštěvnosti našich webových stránek (množství návštěvníků, zobrazené stránky, průměrná doba prohlížení atd.), což nám pomáhá vylepšovat jejich fungování a vyvíjet pro vás nové služby. Souhlasem nám pomáháte získat cenná data o tom, jak naše stránky užíváte. Díky tomu náš web funguje lépe.

Osobní údaje shromážděné pomocí analytických souborů cookie zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas uživatele).

Stránky společnosti Allegro Retail používají mimo jiné následující analytické soubory cookie:

Dodavatel

Název

Platnost

Používané soubory cookie

Google

_dc_gtm_UA-182588899-1

1 minutu

3rd party

Google

_ga

2 roky

1st party

Google

_ga_#

2 roky

1st party

Google

_gat

1 den

1st party

Google

_gid

1 den

1st party

Google

collect

session

1st party

Google

SIDCC

1 rok

3rd party

Exponea

__exponea_etc__

3 roky

1st party

Exponea

__exponea_time2__

session

1st party

LinkedIn

lidc

1 den

3rd party

LinkedIn

AnalyticsSyncHistory

1 měsíc

3rd party

Marketingové (reklamní) soubory cookie a soubory cookie sociálních sítí - Tyto soubory se používají pro účely reklam zobrazovaných na webových stránkách třetích stran, včetně sociálních sítí a kontextové reklamy. Jsou přizpůsobeny vašim preferencím a pomáhají nám měřit účinnost našich reklamních kampaní. Pokud tyto soubory deaktivujete, bude se vám při procházení internetu i nadále zobrazovat reklama (včetně té naší), ale nebude vám přizpůsobená na míru a bude pro vás méně relevantní

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím marketingových (reklamních) souborů cookie zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (souhlas uživatele).

Stránky společnosti Allegro Retail používají mimo jiné následující marketingové (reklamní) soubory cookie:

Dodavatel

Název

Platnost

Používané soubory cookie

__Secure-1PAPISID

Google

13 měsíců

3rd party

__Secure-3PAPISID

Google

13 měsíců

3rd party

APISID

Google

maximálně 24 měsíců

3rd party

HSID

Google

13 měsíců

3rd party

SID

Google

maximálně 24 měsíců

3rd party

SSID

Google

maximálně 24 měsíců

3rd party

SAPISID

Google

maximálně 24 měsíců

3rd party

HSID

Google

maximálně 24 měsíců

3rd party

test_cookie

Google

1 den

3rd party

__Secure-3PSID

Google

13 měsíců

3rd party

__Secure-1PSIDTS

Google

1 rok

3rd party

__Secure-3PSIDTS

Google

maximálně 24 měsíců

3rd party

__Secure-1PSIDCC

Google

1 rok

3rd party

__Secure-1PSID

Google

13 měsíců

3rd party

__Secure-ENID

Google

13 měsíců

3rd party

_gcl_au

Google

3 měsíce

1st party

ads/ga-audiences

Google

session

3rd party

IDE

Google

1 rok

3rd party

NID

Google

6 měsíců

3rd party

pagead/1p-user-list/#

Google

session

3rd party

c

Imper CZ

8 dni

3rd party

leady_session_id

Imper CZ

session

1st party

leady_tab_id

Imper CZ

trvalé

local storage

li_sugr

LinkedIn

3 měsíce

3rd party

li_gc

LinkedIn

6 měsíců

3rd party

bcookie

LinkedIn

1 rok

3rd party

UserMatchHistory

LinkedIn

1 měsíc

3rd party

_fbp

Meta

3 měsíce

1st party

fr

Meta

3 měsíce

3rd party

tr

Meta

session

3rd party

sid

Seznam.cz

29 dni

3rd party

retargeting

Seznam.cz

session

3rd party

Sledovací pixely

Společnost Allegro Retail také používá sledovací pixely. Pixel je softwarový kód, který umožňuje umístit na stránku objekt, obvykle obrázek o velikosti pixelu, pomocí něhož lze sledovat chování uživatelů na webových stránkách, kde se nachází. Pixel může fungovat optimálně pokud je jeho použití kombinováno s použitím vlastních souborů cookie (first party cookies) nebo externích souborů cookie (third-party cookies). Jakmile udělíte příslušný souhlas, Váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem, na kterém je pixel uložen, takže zpracování údajů shromážděných pixelem probíhá v rámci zásad ochrany údajů subjektu, který spravuje uvedený server, např. partnera společnosti Allegro Retail. Partner může přiřadit Vaši návštěvu stránek Allegro Retail, pokud jste se u něj zaregistrovali, a to i v souvislosti s případným souborem cookie přiřazeným Vaší relaci.

Model fungování sledovacího pixelu

Když uživatelé kliknou na odkaz/banner na webových stránkách partnera, jsou přesměrováni na webové stránky inzerenta. Navštíví-li podstránky obsahující pixely, jsou tyto informace odeslány na server partnera a následně předány inzerentovi – podobně jako v případě technologie, kterou používáme pro mobilní aplikace založené na nástrojích SDK.
Díky pixelu získá zadavatel reklamy souhrnné informace o tom, kolik lidí, kteří použili odkaz/banner na webových stránkách partnera, u něj nakoupilo, pokud byl pixel umístěn na stránce pro vyřízení objednávky.

ID pro reklamu na mobilních zařízeních

Pokud poskytnete souhlas, naše aplikace obdrží marketingové ID vašeho mobilního zařízení.

ID zahrnují:  AdID (Android) a IDFA (iOS).

Uživatel může ID vymazat a zablokovat jeho používání. Jak to udělat, zjistíte v příručce k zařízení.

Funkce nebo technologie od externích dodavatelů

Na našich stránkách využíváme služby a nástroje externích dodavatelů, zejména v souvislosti s poskytováním služeb dostupných prostřednictvím stránky, jakož i v souvislosti s analýzou, reklamou (včetně zájmové reklamy), remarketingem, či měřením výsledků reklamních kampaní. Poskytovatelé jednotlivých souborů cookie nebo jiných technologií jsou uvedeni ve výše uvedených seznamech.

Níže popisujeme vybrané nástroje našich dodavatelů:

Google Analytics (Cookies/SDK)

Používáme nástroje Google Analytics které shromažďují informace o návštěvách uživatele na našich stránkách a používání mobilních aplikací za účelem vytváření statistik o jejich fungování a usnadnění analýzy aktivit, abychom mohli lépe přizpůsobit naši nabídku potřebám našich uživatelů.Používáme nástroje Google Analytics které shromažďují informace o návštěvách uživatele na našich stránkách a používání mobilních aplikací za účelem vytváření statistik o jejich fungování a usnadnění analýzy aktivit, abychom mohli lépe přizpůsobit naši nabídku potřebám našich uživatelů.

Zpracovatelská společnost:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Kliknutím sem si můžete přečíst informace o zpracování osobních údajů ve spolupráci se společností Google: https://business.safety.google/gdpr

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=cs&ref_topic=1008008

Kliknutím sem získáte informace o tom, jak zablokovat soubory cookie Google Analytics pomocí skriptů prohlížeče. https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=cs

Google Firebase (SDK)

Využíváme nástroje Google Firebase, které shromažďují informace o používání mobilních aplikací uživateli za účelem generování statistik o jejich fungování a analýzy jejich aktivit, abychom naši nabídku co nejlépe přizpůsobili potřebám uživatelů.

Zpracovatelská společnost:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele:
https://policies.google.com/privacy?hl

Reklamní produkty Google (Google Ads a Google Marketing Platform)

Marketingová platforma Google (Cookies)

Používáme nástroje pro potřeby reklamy a remarketingu. K tomuto účelu používáme soubory cookie společnosti Google pro služby DoubleClick . Externí dodavatelé instalují příslušný kód nebo pixel, aby získali informace o aktivitě uživatele na webech, a na základě toho se pak uživateli, který navštívil náš web, zobrazují naše reklamy na jiných webových stránkách patřících do reklamní sítě našich externích dodavatelů, a také shromažďují informace o realizované kampani, analyzují stránky a segmenty.

Google Ads (Cookies)

Google Ads nám umožňuje zobrazovat naši nabídku ve vyhledávači Google a na stránkách, jež jsou součástí reklamní sítě Google. S pomocí Google Ads analyzujeme účinnost reklam a můžeme tak lépe přizpůsobit naši nabídku očekáváním uživatelů. Když kliknete na reklamní banner zveřejněný společností Google, uloží se do Vašeho počítače soubory cookie spojené se službou Ads.

Partner:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

Kliknutím sem si můžete přečíst informace o zpracování osobních údajů ve spolupráci se společností Google: https://business.safety.google/gdpr

Kliknutím sem si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů zpracovatele údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Kliknutím získáte seznam partnerů zpracovatelů údajů: https://support.google.com/admanager/answer/9012903?hl=cs&ref_topic=28145

Společnost Google vám umožňuje spravovat marketingový obsah zobrazovaný pomocí souborů cookie, včetně těch, které používá společnost Allegro Retail. Kliknutím přejdete na panel Google.

Meta (Pixel/Cookies/SDK)

Meta nástroje umožňují analyzovat a měřit nabízené produkty a služby a efektivněji oslovovat osoby, které o ně mohou mít zájem.

Odpovědnost za shromažďování a přenos dat pomocí technologie SDK a sledovacího pixelu neseme společně s Meta Platforms Ireland Limited (společní správci).

Společnosti Allegro Retail a Meta se dohodly, že za zajištění toho, aby práva subjektů údajů podle článků 15 až 20 nařízení GDPR byla uplatňována ve vztahu k osobním údajům, které uchovává Meta po společném zpracování, zodpovídá Meta.

Ujednání společností Allegro Retail a Meta o společné správě jsou k dispozici na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

Allegro Retail a Meta vystupují při provádění marketingových aktivit jako nezávislí správci osobních údajů.

Kliknutím sem si můžete přečíst informace o zpracování osobních údajů ve spolupráci se společností Meta: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools

Údaje o společném správci/partnera:

Meta Platforms Ireland Limited Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko

Společnost Meta vám umožňuje spravovat marketingový obsah zobrazovaný pomocí souborů cookie, včetně těch, které používá společnost Allegro Retail. Kliknutím přejdete na panel Meta.

Další informace o tom, jak společnost Meta Platforms Ireland Limited zpracovává osobní údaje, jaký je právní základ a jak mohou subjekty údajů uplatnit svá práva vůči společnosti Meta, naleznete na adrese https://www.facebook.com/about/privacy.

LinkedIn (Pixel/Cookies)

LinkedIn nástroje umožňují analyzovat a měřit nabízené produkty a služby a efektivněji oslovovat osoby, které o ně mohou mít zájem.

Partner:
LinkedIn Ireland Unlimited
Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Kliknutím sem si můžete přečíst informace o zpracování osobních údajů ve spolupráci se společností LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Další informace o souborech cookie LinkedIn naleznete v tabulce souborů cookie LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/l/cookie-table

Seznam.cz (Pixel/Cookies)

Nástroje Seznam nám umožňují zobrazovat naši nabídku v rámci vyhledávače Seznam a na webových stránkách, které náleží do reklamní sítě Seznamu.

Soubory cookies jsou používány za účelem reklamy. Umožňují znovuzacílení v rámci reklamní sítě a umožňují sledování a měření konverzí.

Partner:
Seznam.cz, a.s.
Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5

Pro další informace o zpracování osobních údajů ve spolupráci se Seznam, klikněte na odkazy níže:
https://napoveda.sklik.cz/zpracovani-osobnich-udaju/
https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Imper CZ (Cookies)

Imper CZ s.r.o. je provozovatelem analytického a marketingového nástroje Leady, který nám s pomocí souborů cookies pomáhá monitorovat návštěvnost našich webových stránek, analyzovat potřeby a preference uživatelů, cílit remarketingové kampaně a měřit účinnost reklamních kampaní.

Partner:
Imper CZ s.r.o.
Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5

Další informace o zpracování osobních údajů naleznete na: https://imper.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Exponea (Cookies/Pixel)

Při poskytování našich služeb využíváme analytických a marketingových služeb společnosti Bloomreach CZ s.r.o., IČO: 059 27 927, se sídlem Vlněna 526/5, Trnitá, 602 00 Brno, která provozuje platformu Exponea. Platformu Exponea využíváme k analýze uživatelského chování na našem internetovém obchodě a dále k rozesílání marketingových kampaní. Pomocí souborů cookies Exponea zaznamenáváme uživatelská data, jako např. vaše IP adresa, údaje o zařízení a údaje o užívání naší webové stránky, a to za účelem analýzy individuálního používání webových stránek a pro případné spojení s vaším uživatelským účtem. Společnost Bloomreach CZ s.r.o. jedná vždy jako zpracovatel vašich údajů.

Bližší informace o souborech cookie Exponea naleznete na tomto odkazu: https://www.bloomreach.com/en/legal/services-cookie-notice

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA je nástroj na odhalování umělé návštěvnosti na webových stránkách, mimo jiné zabraňuje botům stahovat obsah z našich webových stránek. Toto řešení uživatele vyzývá ke splnění jednoduchého testu s cílem potvrdit, že je člověk, a nikoli počítač. Tato funkce zahrnuje také získávání informací o hardwaru a softwaru (například údaje o zařízeních a vyhledávačích) a jejich analýzu společností Google. Informace získané prostřednictvím služby reCAPTCHA bude společnost Google používat k poskytování, údržbě a vylepšování funkcí a pro účely obecné bezpečnosti.

Partner:
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko

 • Sociální sítě

Na našich webových stránkách jsou odkazy na námi provozované účty na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, LinkedIn, Fameplay). Pokud kliknete odkaz, může sociální síť tyto informace použít jako správce Vašich osobních údajů k vytvoření/aktualizaci Vašeho profilu, a to bez ohledu na to, zda jste či nejste uživatelem příslušné sociální sítě.

Takto získané informace může sociální síť použít např. pro reklamní účely, průzkum trhu, shromažďování informací o Vašem chování nebo pro tvorbu vlastní webové stránky.

Společnost Allegro Retail neshromažďuje žádné osobní údaje předávané příslušné sociální síti v důsledku kliknutí na odkaz, který na ni vede.

Informace o různých poskytovatelích sociálních sítí:

Meta Platforms Ireland Limited (Facebook, Instagram)
Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.facebook.com/about/privacy

Twitter Inc. 1355
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA
Zásady ochrany osobních údajů:
https://twitter.com/privacy

Google Ireland Limited (YouTube)
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů:
https://policies.google.com/privacy

Czech Video Center a.s.
Komunardů 1584/42, Holešovice (Praha 7), 170 00 Praha
Zásady ochrany osobních údajů:
https://fameplay.tv/principy-ochrany-soukromi

 • Přihlašování/odhlašování prostřednictvím externích platforem

Na některých našich platformách je možné vytvořit účet nebo se přihlásit prostřednictvím účtů, které jste si založili na platformách: Facebook, Google, Mojeid.cz, nebo Apple.

Informace o přihlášení nebo vytvoření účtu nesdílíme s poskytovateli třetích stran. Účty třetích stran jsou však propojeny s našimi stránkami, takže získávají informace o tom, že se přihlašujete nebo vytváříte účet prostřednictvím jejich služeb. Poskytovatelé třetích stran jako správci osobních údajů mohou tyto informace použít k vytvoření/aktualizaci vašeho profilu.

Takto získané informace mohou poskytovatelé třetích stran použít, např. pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo aktualizace jejich vlastních webových stránek.

Společnosti Meta, Google, Mojeid.cz a Apple s námi sdílejí vaše osobní údaje jako nezávislí správci vašich osobních údajů.

Ověřování pomocí funkcí společnosti Meta Platforms Ireland Limited probíhá prostřednictvím společné správy osobních údajů se společností Allegro Retail.

Společnosti Allegro Retail a Meta se dohodly, že pokud jde o osobní údaje, které uchovává společnost Meta po společném zpracování, odpovídá za zajištění prosazování práv subjektů údajů podle článků 15 až 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů společnost Meta.

Ujednání o společné správě osobních údajů mezi společnostmi Allegro Retail a Meta najdete na adrese: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Informace o údajích, které mohou být zpracovávány v rámci společné správy, naleznete na adrese:

https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing

Partneři:

Google Ireland Limited (YouTube)
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů:
https://policies.google.com/privacy

Apple Distribution International Limited
Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, T23 YK84, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.apple.com/legal/privacy/data/pl/sign-in-with-apple/

CZ.NIC, z. s. p. o. (Mojeid.cz)
Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3
Zásady ochrany osobních údajů jsou k dispozici v souboru pdf dostupném po kliknutí zde.

Společný správce:

Meta Platforms Ireland Limited (Facebook)
Block J, Serpentine Avenue, Dublin 4, Irsko
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.facebook.com/about/privacy

 • Google Tag Manager

Pomocí Tag Manageru můžeme na našich webových stránkách integrovat a spravovat jakákoli softwarová řešení, například službu Google Analytics, prostřednictvím příslušných částí kódu – známých také jako tagy. Tyto části kódu se rovněž používají ke shromažďování údajů o prohlížeči uživatelů, návštěvách webové stránky nebo k nastavení souborů cookie. Google Tag Manager je ovšem pouze doména, která neinstaluje soubory cookie a nezpracovává osobní údaje. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá pouze prostřednictvím kódových sekcí, jako je Google Analytics.

Poskytovatel služeb:
Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Odstranění souborů cookie

Vaše volby týkající se používání souborů cookie, jež učiníte při přihlášení do služeb Allegro Retail, jsou přiřazeny k Vašemu účtu (účtům) a jsou zapamatovány i při přihlášení k účtu z jiného zařízení nebo prohlížeče, takže pokud se rozhodnete soubory cookie nepoužívat, měli byste nejprve odvolat souhlasy, které jste udělili pomocí panelu pro správu souborů cookie, a to pro každý účet zvlášť. Váš webový prohlížeč ve výchozím nastavení povoluje ukládání souborů cookie do Vašeho koncového zařízení. Tato nastavení můžete změnit tak, abyste v nastavení prohlížeče zablokovali automatické zpracování souborů cookie nebo abyste byli informováni pokaždé, když jsou do Vašeho zařízení odeslány. Pod odkazy najdete pokyny, jak konfigurovat a odstraňovat soubory cookie v oblíbených webových prohlížečích.

Chrome
Firefox
Safari
Edge
Internet Explorer
Opera

Stížnost dozorovému úřadu

V souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha ).

Loading